ԱՍՏԾՈ ԳԵՏԸ ԼԻՔՆ Է ՋՐՈՎ… Գարնանային համաժողով 2013թ.

Արթուր Սիմոնյան՝

Ռուբիկ Թումանյան՝

Գնել Արսենյան՝

Վլադիկ Բաղդասարյան՝

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան