ԱՌԱՎԵԼ ԳԵՐԱԶԱՆՑ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
Գարնանային համաժողով 2016թ.


Ռուբիկ Թումանյան


Արարատ Պողոսյան


Արտավազդ Ղազարյան


Վլադիկ Բաղդասարյան

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան