Ավետարանի սիրտը


27.04.2014 Քարոզիչ` “Թին Չելենջ” կազմակերպության միսիոներ՝ եղբայր Բրայս Մեդոք.

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան