Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը…


17.05.2015թ. Քարոզիչ՝ Նորմ Էդվարդս (Կանադա)

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան