…Պահապա՛ն, ի՞նչ կա գիշերից…
Աշնանային Համաժողով 2021թ


Ռուբիկ Թումանյան


Արթուր Զաքարյան


Վլադիկ Բաղդասարյան


Ձեռնադրության արարողություն


Հարց և պատասխան

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան