“Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել, Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոս՜ի”


31.03.2013 “Էմմանուէլ” եկեղեցու փառաբանության և երկրպագության մաս


31.03.2013 Քարոզիչ՝ “Էմմանուէլ” եկեղեցու ավագ հովիվ Ռուբիկ Թումանյան.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան