Ի՞նչ է ուսուցանում Աստվածաշունչը պատվի մասին:


27.10.2013 թ. Քարոզիչ` հովիվ Ռամ Քրամ (ԱՄՆ):

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան