‎”Քրիստոնյայի երջանկությունը”

– Ո՞վ է քրիստոնյան:
– Կարո՞ղ են արդյոք իրավիճակները գողանալ մեր ուրախությունը:
– Ո՞րն է քրիստոնյայի ուրախության աղբյուրը:

Ա. Մանուկյանի կիրակնօրյա պատգամը ԷՄՄԱՆՈւԷԼ եկեղեցում (30.09.2012):

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Մարդն, ով նպատակ ունի մարդկանց իրեն ծառա դարձնել, ի վերջո մնալու է միայնակ: Մարդն, ով նպատակ ունի ինքը ծառա դառնալ մյուսներին, երբեք միայնակ չի մնա: Ռ. Թումանյան